AKCE 

   

Okrsková soutěž SDH v Drážově - 25.5.2024

Setkání rodáků v Zálesí - 480. výročí obce - 18.5.2024

 

O ZÁLESÍ

První doložená písemná zmínka o Zálesí je z roku 1544 a lze ji nalézt v Deskách zemských Království českého, které jsou uloženy v Národním archivu v Praze.

Nejvýznamnější stavbou v Zálesí je kaple na návsi. Směrem na Vacov jsou zbytky staré vápenky.
V Zálesí nejsou žádné památkově chráněné objekty.
Průměrná nadmořská výška Zálesí je 726 m. n. m. a katastrální území Zálesí se rozkládá na rozloze 454,512 ha.

V Zálesí je hostinec "U Pasáků" (viz samostatný odkaz). V době prázdnin je otevřen mimo pondělí denně od 19:00 hodin. Mimo prázdniny je otevřen ve středu, pátek, sobotu a neděli a to od 18 hodin, resp. od 19 hodin. V hostinci lze využít pingpongové stoly, kulečník a stolní fotbal. Hostinec má sál, kde jsou pořádány různé akce od diskoték po oslavy narozenin. Pro menší akce je možné využít salonek.

Objekt bývalé školy slouží pro rekreační pobyty dětí. V obci je rybník tzv. "U Fišerů", bohužel však v současné době není vhodný pro koupání. Vedle rybníka je prostor, na kterém jsou organizovány různé akce (např. den dětí, stavění máje).

Zálesí má vlastní sbor dobrovolných hasičů (viz samostatný odkaz), včetně družstva děvčat. Požární zbrojnice je uprostřed obce u kaple.

Zastávka autobusu je u hostince a u obchodu, který je v objektu bývalé školy.

Zemědělské družstvo v Zálesí tvoří hlavní nabídku pracovních příležitostí v sídle - cca 10 míst. Družstvo obhospodařuje 422 ha, z toho cca 190 ha je orná půda.

Pamětní knihu (kroniku obce) začal psát z rozhodnutí obecního zastupitelstva z roku 1936 Matěj Matoušek, domkář ze Zálesí. Kniha je psaná od roku 1937, s popisem událostí i před tímto datem, do roku 1989. K nahlédnutí je prvních 30 stránek (viz samostatný odkaz).
Zájemci o pamětní knihu v digitalizované podobě na nosiči CD (stránky jako obrázky jpg), se mohou s objednávkou obrátit na hostinského hostince "U Pasáků".

  Aktualizace stránek 3.7.2023

Procházka po Zálesí na mapě GOOGLE

Procházka po Zálesí

 

 

Vývoj počtu obyvatel

1869

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1990

Zálesí

356

413

326

212

223

161

116

91

 

Vývoj počtu domů

1930

1950

1970

1990

Zálesí

62

65

58

48

poslední aktualizace stránek
23. 10. 20